Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Naturvetenskap 2 » Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10NV21
Namn: Anatomi och fysiologi 2
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anatomi och fysiologi 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättningen och organfunktioner
-har kunskap om och förstår fortplantningen
-har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
-har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen