Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Naturvetenskap 1 » Mikrobiologi

Mikrobiologi

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10NV12
Namn: Mikrobiologi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-förstår betydelsen av människans normalflora och känner till de vanligaste patogena mikroberna
-har insikter i de olika mikrobgruppernas biologi och grundläggande insikter i bakteriernas resistens
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen