Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Praktik inom inremedicinsk- och kirurgisk vård 1

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Praktik inom inremedicinsk- och kirurgisk vård 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kliniska vårdens grunder, Klinisk vård 1,2, Naturvetenskap 1,2,3
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom vården.
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen