Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Klinisk vård 3 » Medicinska ämnen och klinisk vård

Medicinska ämnen och klinisk vård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV31
Namn: Medicinska ämnen och klinisk vård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kliniska vårdens grunder, Klinisk vård 1,2 Naturvetenskap 1,2,3
Hälsofrämjande 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-breddar sina kunskaper till nya områden inom medicinsk- och kirurgisk vård
-har kunskaper inom olika kontext i specialsjukvården ( hematologi, gastroenterologi, neurologi, reumatologi, gynekologi, onkologi, ortopedi, traumatologi, ögon-näs och halssjukdomar)
-behärskar epidemiologi , förebyggande , vård och behandling vid nationella och globala infektionssjukdomar
-har grundläggande kunskaper i patofysiologi
-känner till informationskällor och kan aktivt söka evidensbaserad kunskap
-kan använda evidensbaserad kunskap i resonemang och övningsuppgifter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: 2 sp av kurshelheten gäller infektionssjukdomar
Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen