Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Klinisk vård 3

Klinisk vård 3

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV3
Namn: Klinisk vård 3
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har breddat sina teoretiska och praktiska färdigheter i vårdarbete och tillämpar medicinsk och evidensbaserad kunskap inom olika vårdkontext
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen