Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Praktik » Klinisk vård 5 » Medicinsk-, kirurgisk- och perioperativ vård i laboratoriemiljö

Medicinsk-, kirurgisk- och perioperativ vård i laboratoriemiljö

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV22
Namn: Medicinsk-, kirurgisk- och perioperativ vård i laboratoriemiljö
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Naturvetenskap 1 och 2,
Kliniska vårdens grunder, 11 sp
Klinisk vård 1, 13sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan arbeta systematiskt och aseptiskt
-kan använda sig av centrala undersöknings- och diagnostiseringsmetoder
-kan utföra grundläggande klinisk bedömning av vitala funktioner
-kan i simulerade situationer i laboratoriemiljö identifiera och analysera vårdbehov hos patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund samt utföra nödvändiga vårdåtgärder och använda teknisk utrustning
-kan utgående från patientcase planera, dokumentera och utvärdera patientens vård och använda elektroniska vårddokumentationsprogram
-har kunskap och förstår betydelsen av en god patientrelation
-kan kommunicera på finska inom vården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Förverkligas som praktisk kurs i laboratoriemiljö
Finska 2 sp integreras i kursen
Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen