Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Klinisk vård 1

Klinisk vård 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV1
Namn: Klinisk vård 1
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 8    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande är förtrogen med den etiska värdegrunden och gestaltar vårdvetenskapen som en grund för vårdandet. Studerande kan beskriva människans livscykel och människans utveckling i olika åldrar och kan ta i beaktande människans åldrandeprocesser vid vården av den äldre patienten.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen