Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Hälsofrämjande 2

Hälsofrämjande 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HF2
Namn: Hälsofrämjande 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden har insikter i hälsofrämjande arbete under människans olika livsskeden
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen