Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Hälsofrämjande 1

Hälsofrämjande 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HF1
Namn: Hälsofrämjande 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande förstår betydelsen av förebyggande arbete och kan i sin verksamhet arbeta för individ, familj, grupp och samhälle utgående från ett hälsoresursperspektiv samt har kunskap om miljöns inverkan på hälsan och kan arbeta för hållbar utveckling.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen