Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod: EL10LP
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Se bifogat dokument
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil): 6108_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen