Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsofrämjande färdigheter » Hälsofrämjande färdigheter 2

Hälsofrämjande färdigheter 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HF02
Namn: Hälsofrämjande färdigheter 2
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: Grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-utvecklar sin yrkesskicklighet utgående från ett mångvetenskapligt perspektiv.
-behärskar förebyggande av infektionssjukdomar och kan fungera som expert visavi vaccinationsverksamhet
-har färdigheter att verka hälsofrämjande i ett multikulturellt och föränderligt samhälle utgående från olika befolkningsgruppers behov
-har kunskaper i miljöhälsovård och kan verka för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen