Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsofrämjande färdigheter » Hälsofrämjande färdigheter 1

Hälsofrämjande färdigheter 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HF01
Namn: Hälsofrämjande färdigheter 1
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har insikter i olika hälsofrämjande arbetsmetoder och har grundläggande färdigheter att använda sig av dessa i mötet med familjen, individen , gruppen och samhället i förändring
-kan med olika hälsofrämjande metoder självständigt handleda och stöda klienten/patienten/familjen till egenvård
-har integererat pedagogikens och handledningens grunder och
visar i praktiken färdigheter att handleda och undervisa både enskilda klienter/patienter och grupper.
-har insikter i att handleda och undervisa studerande
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen