Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsovårdsarbete under olika livsskeden » Arbetsföras och äldres hälsovård

Arbetsföras och äldres hälsovård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA04
Namn: Arbetsföras och äldres hälsovård
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper: Samtliga tidigare grund- och yreksstudier avklarade ( termin 1-5)
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har insikter i arbetsföras hälsovård och känner till aktuell lagstiftning och aktuella styrdokument inom området
-känner till god företaghälsovårdspraxis
-kan utföra hälsoundersökningar och stöda främjandet av arbetsföras hälsa och välbefinnande
-har insikter i arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar samt yrkesmedicinska frågor
-känner till särdragen för hälsofrämjande bland äldre
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen