Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsovårdsarbete under olika livsskeden » Skol- och studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA03
Namn: Skol- och studerandehälsovård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Samtliga tidigare grund- och yreksstudier avklarade ( termin 1-5)
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har insikter i skol- och studerandehälsovårdens verksamhet och känner till dess styrdokument och förstår dessas betydelse för individens hälsovård i skolan och inom studerandehälsovården
-har fördjupade insikter i främjandet av hälsa och välbefinnande inom skol- och studerandemiljön
-kan stöda, följa upp och bedöma elevens/studerandes välbefinnande och hälsa i olika livssituationer samt stöda deras familjer
-har färdigheter att iaktta och tidigt kunna ingripa i problemsituationer samt hänvisa till fortsatt vård
-har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen