Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsovårdsarbete under olika livsskeden » Barnhälsovård och neonatalvård

Barnhälsovård och neonatalvård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA02
Namn: Barnhälsovård och neonatalvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Samtliga tidigare grund- och yreksstudier avklarade ( termin 1-5)
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar metoder för att stöda och följa upp barnets tillväxt och utveckling
-känner igen och kan tidigt ingripa vid situationer som kan utgöra risk för barnets hälsa och utveckling
-har beredskap att ge handledning och rådgivning åt familjen i fostran frågor och frågor relaterade till hälsovanor
-har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper
-har beredskap att ge amningshandledning
-har grundläggande kunskap i neonatalvård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen