Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsovårdsarbete under olika livsskeden » Mödrahälsovård, familjeplanering och sexuell hälsa

Mödrahälsovård, familjeplanering och sexuell hälsa

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA01
Namn: Mödrahälsovård, familjeplanering och sexuell hälsa
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Samtliga tidigare grund- och yreksstudier avklarade ( termin 1-5)
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
-känner till riskfaktorer i samband med graviditet och förlossning och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
-kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
-behärskar uppföljning, vårdhänvisning och handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
-har grundläggande kunskap om den normala förlossningen och kan handha en nödförlossning
-innehar färdigheter att förverkliga föräldra- och familjeförberedelse
-kan stöda de blivande föräldrarna i föräldraskap och parförhållande
-behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
-vägleder och stöder klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen