Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Praktik » Hälsovård » Fördjupad praktik inom valbar hälsovårdskontext

Fördjupad praktik inom valbar hälsovårdskontext

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA07
Namn: Fördjupad praktik inom valbar hälsovårdskontext
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Mödrahälsovård, familjeplanering och sexuell hälsa, barnhälsovård och neonatalvård, skol- och studernadehälsovård, arbetsföras och den äldres hälsovård
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-fördjupar sina färdigheter inom hälsovårdsarbetet och kan fungera som expert i hälsofrämjande arbete.
-påvisar ett professionellt förhållningssätt och kan arbeta mångprofessionellt i utvecklingsprojekt för att främja hälsa och välbefinnande.
-kan planera, förverkliga, utvärdera och utveckla självständigt evidensbaserade metoder utifrån ett hälsofrämjande perspektiv på individ-, familje-, grupp- och samfundsnivå.
-främjar befolkningens hälsa genom att självständigt stöda klienternas/patienternas hälsomedvetenhet, resurser och självständighet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen