Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Praktik » Hälsovård » Praktik inom skol/studerande- och arbetshälsovården

Praktik inom skol/studerande- och arbetshälsovården

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA06
Namn: Praktik inom skol/studerande- och arbetshälsovården
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter 3 sp
Skol- och studerandehälsovård 3 sp, Arbetsföras och äldres hälsovård 4 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom skol- och studerandehälsovård samt företagshälsovård
-kan arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos elever, studerande och deras familjer samt arbetsföra
-kan identifiera elevers och studerandes resurser och hälsohinder och kan stöda deras hälsa
-kan identifiera arbetsföras resurser och hälsohinder och stöda deras hälsa
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen