Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Praktik » Hälsovård » Praktik inom mödra- och barnhälsovård

Praktik inom mödra- och barnhälsovård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA05
Namn: Praktik inom mödra- och barnhälsovård
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter 3 sp
Mödrahälsovård, familjeplanering och sexuell hälsa 5 sp,
Barnhälsovård och neonatal vård 5 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid samt har insikter i vården vid förlossning och under barnsängstid på barnsängsavdelning
-kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom barnhälsovård
-kan arbeta mångprofessionellt och bilda nätverk för att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida, den väntande familjen och barnfamiljen
-kan identifiera klientens resurser och hälsohinder och stöda den gravida , den väntande familjens och barnfamiljens hälsa
-behärskar vaccinationsverksamheten inom barnrådgivningsarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen