Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Evidensbaserat hälsovårdsarbete » Hälsovårdsarbetets utgångspunkter

Hälsovårdsarbetets utgångspunkter

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EH01
Namn: Hälsovårdsarbetets utgångspunkter
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Alla grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-är förtrogen med hälsovårdararbetets utvecklingskeden
-har insikter i den lagstiftning, de strategier och de hälsopolitiska program som utgör utgångspunkterna för hälsovårdarens arbete
-har kunskap om samhällsanalysens betydelse som en av utgångspunkterna för hälsofrämjande arbete
-bär ansvar för egen yrkesmässig utveckling och upprätthållande av kvalitet inom sitt arbetsområde
-är väl förtrogen med hälsovårdaryrkets etik och värden
-kan verka för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen