Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Naturvetenskap 3 » Läkemedelsbehandling och farmakologi 2

Läkemedelsbehandling och farmakologi 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10NV31
Namn: Läkemedelsbehandling och farmakologi 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kliniska vårdens grunder, Läkemedelsbehandling och farmakologi 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har fördjupad kunskap i klinisk farmakologi som behövs i vården av mänskor i olika åldrar och från olika kulturer
-har beredskap att genomföra säker läkemelsbehandling, följa upp behandlingens effekter och biverkningar samt iaktta hållbar utveckling inom läkemedelsbehandling
-känner till riskerna med läkemedelsbehandling och kan utnyttja evidensbaserad informationen om avvikelser och oväntade effekter av läkemedelsbehandling för att utveckla behandlingsprocessen
-behärskar felfritt de räkneoperationer inom läkemedelsräkning som ligger till grund för läkemedelsbehandlingen
-har teoretisk kunskap för att kunna behärska infusionsbehandling och parenteral läkemedelsbehandling samt de förberedelser som hör ihop med intravenösa infusioner, blodtranfusioner samt tillsättande av läkemedel i infusionslösningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen