Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Naturvetenskap 2 » Immunologi och patologi

Immunologi och patologi

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10NV22
Namn: Immunologi och patologi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-har kunskap om och förstår människans immunsystem och immunobiologin bakom infektion, vaccination och överkänslighet
-har kunskap gällande sjukdomarnas orsaker, inflammationsreaktionen och allmän sjukdomsbiologi
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen