Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Klinisk vård 4 » Pediatrisk vård

Pediatrisk vård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV41
Namn: Pediatrisk vård
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kliniska vårdens grunder, Klinisk vård 1,2,3, Naturvetenskap 1, 2, 3
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har kunskap och förstår betydelsen av familjefokuserad vård
-har kunskap och förstår barnsjukvårdens särdrag
-har evidensbaserad kunskap om vård av barn och ungdomar med specifika hälsoproblem relaterade till barnets utvecklingsnivå
-har kunskap och färdighet i farmakologi, läkemedelshantering inom barnsjukvården
-behärskar läkemedelsräkning inom barnsjukvården
-har kunskap om förebyggande av smärta hos barn och ungdomar vid smärtsamma vårdåtgärder
-förstår och ha grundläggande kunskap om återupplivning och kan utföra centrala vårdåtgärder hos det akut sjuka barnet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: I kursen ingår även praktiska övningar i laboratoriemiljö
Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen