Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Praktik » Klinisk vård 5 » Praktik inom valbar kontext

Praktik inom valbar kontext

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV36
Namn: Praktik inom valbar kontext
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kliniska vårdens grunder, Klinisk vård 1 och 2 , Naturvetenskap 1,2,3
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan tillämpa evidensbaserad kunskap på praktiska fältet och har kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom vården.
-kan vårdplanera, dokumentera och utvärdera patientens vård under handledning
-kan skapa en god vårdrelation till patienten och anhöriga samt påvisar ett proffessionellt förhållningssätt
-kan utföra en säker läkemedelsbehandling
-kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kursen förverkligas som avlönat sommararbete efter ternin 4 alternativt termin 6


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen