Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Övervakningsteknik

Övervakningsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ÖT
Namn: Övervakningsteknik
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- känner väl till skydds- och driftsövervakningssystem för elkraftsprocessen
- känner väl till programmerbara styrenheter, kommunikations- och styrsystem
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen