Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanvändningsteknik

Elanvändningsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EA
Namn: Elanvändningsteknik
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3: 18    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- har kännedom om elmotordrifter
- kan dimensionera motordrifters komponenter för konstant och reglerbar hastighet
- känner till skydds- och styrmetoder för eldrifter
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen