Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanläggningsteknik

Elanläggningsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ED
Namn: Elanläggningsteknik
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 9    År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- är väl bekant med allmänna eldistributionsnät och byggnaders elnät
- kan dimensionera komponenterna för eldistributionsnät och byggnaders elnät
- har kännedom om eldistributionens apparater och ställverk
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen