Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Analog- och digital elektronik

Analog- och digital elektronik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10AD
Namn: Analog- och digital elektronik
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 12    År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- behärskar analoga filter och kretsar
- kan planera, konstruera och programmera mikroprocessorbaserade system
- är väl insatt i teoretisk och praktisk analog- och digital signalanpassning och -behandling
- känner till elektronikkonstruktioner och kan utnyttja programvara för analys och design
- känner till de principer som tillämpas vid planeringen av elektroteknisk apparatur
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen