Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Process- och automationsteknik

Process- och automationsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10PA
Namn: Process- och automationsteknik
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till dimensionsanalys, material- och energibalanser
- känner till processteknikens och processmätteknikens grunder och principer
- förstår styrtekniska system och kan välja komponenter till styrtekniska system
- förstår uppbyggnaden och användandet av industriella styr- och automationssystem
- förstår människan i samspel med maskin och process
- är insatt i datakommunikation och industriella kommunikationsmöjligheter
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen