Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik

Regler- och systemteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10RS
Namn: Regler- och systemteknik
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 6    År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan arbeta med matematiska modeller för vanliga tekniska och speciellt elektrotekniska processer
- kan välja och simulera regulatorer för vanliga processer
- kan designa, simulera och implementera avancerade regulatorer och regleralgoritmer för industriella processer
- förstår sig på, ser potentialen med och kan använda intelligenta (olinjära) system och algoritmer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen