Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Data- och kommunikationsteknik

Data- och kommunikationsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10DK
Namn: Data- och kommunikationsteknik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- har goda kunskaper inom datatekniken
- har grundläggande kunskaper inom programmeringstekniken
- har grundläggande kunskaper inom datakommunikationstekniken, både inom hård- och mjukvara
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen