Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Grunder i elektroteknik

Grunder i elektroteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ET
Namn: Grunder i elektroteknik
SP totalt: 42
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 21    År 2: 15    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom elektrotekniken
- behärskar fysikens viktiga lagar inom elektroteknikens tillämpningar, speciellt beträffande elektromagnetiska fenomen
-känner till komponenter och behärskar grundkopplingar inom elektroniken
- behärskar de elektrotekniska grundmätningarna
- känner väl till elektroteknikens centrala lagar och bestämmelser inom el- och apparatsäkerhet samt kan tillämpa dem i praktiken
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen