Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Grundstudier » Ekonomi och arbetsliv

Ekonomi och arbetsliv

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EK
Namn: Ekonomi och arbetsliv
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 6    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till den egna branschen
- kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen inom elektrotekniken
- har analytisk färdigheter, förmåga att leda projekt och delta i forsknings- och utvecklingsarbete
- känner till förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet samt de viktigaste verktygen för ekonomisk planering och styrning
- har kunskaper att delta i projektverksamhet samt att leda människor, processer och projekt
- känner till grundprinciperna för företagande, marknadsföring och industrins tjänsteverksamhet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen