Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Grundstudier » Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Utfšrandeplaner
Kod: EL10SK
Namn: Språk och kommunikation
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 6    År 3: 3    År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Svenska
- Den studerande har muntliga och skriftliga färdigheter i sitt modersmål som behövs för studierna, examensarbetet, yrkes- och samhällslivet

Finska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda finska muntligt och skriftligt på ett tillfredställande sätt i vardags- och arbetslivssituationer
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift

Engelska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda engelska både muntligt och skriftligt på ett tillfredsställande sätt i de situationer som uppkommer i arbetslivet
- är medveten om kulturella skillnader och deras betydelse
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen