Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Turism » Yrkesstudier » Serviceledning inom turism

Serviceledning inom turism

Utfšrandeplaner
Kod: TU10SL
Namn: Serviceledning inom turism
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 24    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier inom turism eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• känner till och förstår ett företags strategier och kan utnyttja dem som ett redskap för styrning av serviceverksamheten
• kan planera, genomföra och bedöma sitt sätt att leda sig själv och att leda organisationen
• kan organisera arbetsgemenskapens verksamhet samt utnyttja individernas, teamens och gemenskapernas kompetens
• kan främja kreativitet inom arbetsgemenskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen