Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Turism » Praktik » Praktik

Praktik

Utfšrandeplaner
Kod: TU10PR
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 12    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter
• kan organisera sin verksamhet
• kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag
• känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer inom turismbranschen
• är medveten om restonomens ansvar i relation till en hållbar turismutveckling
• kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden
• har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov
• kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretisk yrkeskunskap
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarigt utbildningsprogram: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen