Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Turism » Grundstudier » Språk

Språk

Utfšrandeplaner
Kod: TU10SP
Namn: Språk
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har i det finska, engelska samt valfria språk
• en förbättrad förmåga att kommunicera både i tal och skrift
• har kännedom om den centrala terminologin inom sitt eget område
• har ett utvidgat ordförråd och grammatikkunnande
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen