Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Miljömanagement

Miljömanagement

Utfšrandeplaner
Kod: FE10LM04
Namn: Miljömanagement
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-känner till de drivkrafter som ligger bakom ett företags miljöarbete och övergripande miljöstrategier
-är orienterad i olika sätt att se på ekologisk hållbarhet, ekologisk etik och liknande begrepp i relation till ekonomisk tillväxt
-känner till och kan tillämpa miljöledningssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen