Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Professionellt språkbruk » Global English

Global English

Utfšrandeplaner
Kod: FE10PS04
Namn: Global English
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Gem Engelska
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-har central kännedom på engelska om möten och förhandlingar, företagskommunikation, projektarbete och relaterade dokument, mångkulturella och globala arbetsmiljöer, interkulturell kommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen