Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsovårdsarbete under olika livsskeden

Hälsovårdsarbete under olika livsskeden

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HA
Namn: Hälsovårdsarbete under olika livsskeden
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 11    År 4: 7    År 5:     
Förkunskaper: Grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande kan fungera som sakkunnig i hälsofrämjande arbete med patienter/klienter i olika livsskeden. Den studerande tillägnar sig ett självständigt och utvecklande arbetssätt. Studerande har teoretiska och praktiska färdigheter att kunna identifiera klientens resurser och hälsohinder och behärska uppföljningen och vården av klientens och familjens hälsa under olika livsskeden.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen