Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Hälsofrämjande färdigheter

Hälsofrämjande färdigheter

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HF
Namn: Hälsofrämjande färdigheter
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har insikter i olika hälsofrämjande metoder och färdigheter att använda sig av dessa i mötet med familjen, individen, gruppen och samhället i förändring. Den studerande kan arbeta mångproffessionellt i olika nätverk och utvecklar sin yrkeskicklighet från ett mångvetenskapligt perspektiv.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen