Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Evidensbaserat hälsovårdsarbete

Evidensbaserat hälsovårdsarbete

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EH
Namn: Evidensbaserat hälsovårdsarbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande grundar sin verksamhet på evidensbaserad vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig kunskap. Kan tillämpa yrkesområdets värdegrund och etiska principer i hälsovårdsarbetet. Utgår i det hälsofrämjande arbetet från aktuella hälsofrämjande strategier och program samt ett hälsoresursperpektiv där den studerande kan identifiera hälsoresurser och hälsobehov hos olika befolkningsgrupper.
Kan tillämpa och vidareutveckla aktuella forskningsresultat inom hälsofrämjande.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen