Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Naturvetenskap 2

Naturvetenskap 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10NV2
Namn: Naturvetenskap 2
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 8    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Naturvetenskap 1
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har insikter i människans anatomi, fysiologi och immunologi. Har insikter i allmän sjukdomsbiologi och immunisering Är förtrogen med läkemedel, deras hantering, administrering, dosering och verkningsmekanismer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen