Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Arbetsplatsförlagd utbildning » Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning

Utfšrandeplaner
Kod: MP10AU
Namn: Arbetsplatsförlagd utbildning
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 30    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-erhåller praktiska färdighet för varierande arbetsuppgifter inom bil-och fordonsbranchen genom att under handledning deltaga i olika uppdrag inom företag och näringsliv, samt att utföra olika studieprojekt i anslutning till dessa
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen