Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Logistik (inrikt. Bil- och transportteknik)

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Logistik (inrikt. Bil- och transportteknik)
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande bör:

- kunna handha planerings- och förmansuppgifter inom logistikens delområden

- kunna känna till hur verksamheterna organiseras inom respektive område

- vara införstådda med de senaste strömningarna inom respektive område och kan följa med utvecklingen och delta i närtransporter samt lagerhållning och hantering.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen