Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik » Bilteknik (inrikt. Bil- och transportteknik) » Bilelektronik 2 (laborationer)

Bilelektronik 2 (laborationer)

Utfšrandeplaner
Kod: MP10BT05
Namn: Bilelektronik 2 (laborationer)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bilelektronik 1
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5489_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen