Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik » Bilteknik (inrikt. Bil- och transportteknik) » Bilteknik 2

Bilteknik 2

Utfšrandeplaner
Kod: MP10BT02
Namn: Bilteknik 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bilteknik 1, Matematik
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5484_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen