Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik » Bilteknik (inrikt. Bil- och transportteknik)

Bilteknik (inrikt. Bil- och transportteknik)

Utfšrandeplaner
Kod: MP10BT
Namn: Bilteknik (inrikt. Bil- och transportteknik)
SP totalt: 36
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 18    År 3: 11    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-har gedigna kunskaper om teknik och elektronik i olika slags fordon

-har kunskaper om de krafter som verkar på fordon i olika situationer

-har insikter i säkerhets- och miljöaspekter i moderna fordon

-har kunskaper och insikter att leda en modern bilverkstad
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen