Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik » Energiteknik » Energiteknik 1

Energiteknik 1

Utfšrandeplaner
Kod: MP10EN01
Namn: Energiteknik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fysik 1 och 2
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil på svenska
Kursspecifika kompetenser (fil): 5447_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen