Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik » Energiteknik

Energiteknik

Utfšrandeplaner
Kod: MP10EN
Namn: Energiteknik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-känner till olika energiformer samt huvuddragen i Finlands energiförsörjning

-har fördjupade insikter i termodynamiken inklusive ångans termodynamik

-kan utföra beräkningar på arbetsprocesser samt värmeöverföringar

-har gedigna kunskaper om förbränningsmotorer med tyngdpunkt på dieselmotorer

-har praktiska erfarenheter av kraftverksdrift

-har goda kunskaper inom elkraftstekniken
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen